Puzzles

Leicht zu lösen (XIV)

matun - 04. Aug '23
Oskar Blumenthal
Bohemia, 1905
8/8/8/5p2/3K4/6RR/7P/7k w - - 0 1

Matt in 3 Zügen

Bitte PN an mich.
matun - 04. Aug '23
Erfreulich, vier auf einmal, Aumakua, FriedWil, haribo002 und Vabanque.👍
matun - 04. Aug '23
CCarola.👍
matun - 04. Aug '23
cutter.👍
matun - 04. Aug '23
gammapappa.👍
matun - 05. Aug '23
Mein Freund.👍
matun - 06. Aug '23
schach2018.👍
matun - 06. Aug '23
Oli1970 und Tschechov.👍
matun - 06. Aug '23
Alapin2.👍
matun - 10. Aug '23
Auflösung morgen?
matun - 10. Aug '23
toby84 schließt sich an.👍
matun - 12. Aug '23
Erfreulich, 13 Erfolgsmeldungen.😊👍

Auflösung:

1.Ke3! Zugzwang
1... f4+ 2.Kf2 fxg3+/f3 3.hxg3#/Tg1#